Swift hazır kodlar (tarih, saat ..)

 Aşağıda bir takım hazır swift kodları verilmiş olup kullanışlı olduğundan bir çok yerde işinize yarayacaktır.

Kodların karşısında çıktı ekranları yorum satırında gösterilmiştir.

import UIKit


print(Int.random(in: 1...6)) // -> 1 den 5 e kadar rastgele bir sayı üretir.

print(Date())  // -> 2021-12-19 15:16:28 +0000

//yukarı yuvarlama
print(ceil(7.2)) // -> 7

//aşağı yuvarlama
print(floor(4.9)) // -> 4

//karekök alma
print(sqrt(4)) // ->  2

//üssü sayısını alma
print(pow(4.0, 3.0)) // -> 64

//Mutlak değer
print(abs(-3)) // -> 3

//max ve min değerler
print(max(100, 300)) // -> 300
print(min(44, 99)) // -> 44

// Tarihler
let tarih = Date()
var takvim = Calendar.current

let yil = takvim.component(.year, from:tarih)
let ay = takvim.component(.month, from:tarih)
let gun = takvim.component(.day, from:tarih)
let saat = takvim.component(.hour, from:tarih)
let dakika = takvim.component(.minute, from:tarih)


print("Yıl : \(yil)")  // -> Yıl : 2021
print("Ay: \(ay)")  // -> Ay: 12
print("Gün: \(gun)")   // -> Gün: 19
print("Saat: \(saat)")   // -> Saat: 18
print("Dakika: \(dakika)")   // -> Dakika: 38

Etiketler