Kadastro Bilirkişi Seçimi

3402 sy Kadastro Kanununda kadastro çalışmaları yapılan yerlerde bilirkişi seçimi belirtilmiş olup detaylar ise Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Kadastro bilirkişileri Muhtar dışında 3 kişiden oluşur. Bunların seçilmesi için Kadastro Müdürlüğü 15 gün için yazı yazar. (Belediye veya Köy Muhtarlığına)

Bilirkişi Seçilme Şartları{alertInfo}

  •  40 yaşından büyük olacak
  • 10 yıldan fazla o köy / mahallede oturuyor olmak
  • Zimmet, hırsızlık, irtikap gibi yüz kızartıcı suçlardan kesinleşmiş hüküm giymemiş olmak
  • Okur yazar olmak

Eğer bilirkişiler 15 günde seçilemezse mülki amir seçer. Mülki amirin seçtiği bilirkişilerde ikamet şartı aranmaz. Okuryazar olmaması durumundan okur-yazar olmayanlar arasında seçim yapılır.

Bilirkişiler Köylerde Köy Derneği tarafından, belediyelerde ise Belediye Encümeni tarafından 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere 6 kişi seçilir.

Kadastro bilirkişi seçiminde salt çoğunluk ile seçilir, eğer toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertesi güne bırakılır.

Bilirkişilerin ikamet durumu Nüfus Müdürlüğünden, Sabıka Kaydı ise Cumhuriyet Savcılığından istenir.Etiketler