Swift if yapısı kullanımı

 Swift if yapısı kullanımı için aşağıda bir örnek sunulmuştur. Örnekte iki seçenek belirleyip bir seçenekle çember alanı ikinci seçenekle daire alanı hesaplamayı aşağıda gösterdik.

// ile yorum satırı yapabiliriz.

/* Böyle yaparsak

çoklu yorum satırı olur*/

import UIKit

print("Çember Alanı : 1")
print("Dikdörtgen Alanı : 2")

var secim = 1

var kisa = 10
var uzun = 20
var cap = 4

print("Seçimizini : \(secim) \n \n")

if secim == 1 {
  print("Çember Alanı")
  print("Yarı Çapı : \(cap)")
  let alan = 3.14 * Double(cap) * Double(cap)
  
  print("Daire Alanı = \(alan) ")
}

if secim == 2 {
  print("Dikdörtgen Alanı ")
  print("Kısa Kenarı : ")
  print("Uzun Kenarı : ")
  let alan = 2*(kisa+uzun)
  
  print("Dikdörtgen Alanı = \(alan) ")
  
}

Sonuç olarak karşımıza çıkan çıktı ekranı seçim 1 e göre aşağıdaki gibi olur.

Çember Alanı : 1
Dikdörtgen Alanı : 2
Seçimizini : 1 
 

Çember Alanı
Yarı Çapı : 4
Daire Alanı = 50.24 

Etiketler