tapu ve kadastro

Tapu işlemlerinde fotoğraf zorunluluğu

0.07.2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4’üncü maddesi ile; Tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırılması uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle artık vatandaşların tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmayacak.

Fakat yabancıların mal ediniminde Kimlik Bilgileri Beyan Formu doldurulurken bir adet fotoğraf yapıştırılması gereklidir.

Yorum yap