Etiket: kadastro

Tarım arazilerinde özel durumlar

Eğer taraflar söz konusu parselin imar planı içinde kaldığını beyan ederlerse tapu müdürlüğünce belediye/valiliklerden talep konusu yer ile ilgili; Planı olup olmadığı, Planı varsa kullanım …