tapu harita

Bölünemez büyüklükteki tarım arazileri

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dönüm, dikili tarım arazilerinde 5 dönüm, örtü altı arazilerde 3 dönümden küçük olmayacak.

5403 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiş olup, tarımsal vasıflı yerlerin bölünmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiş, aynı zamanda 15.05.2014 tarihinden önce ölen murisin tarım arazisi niteliğindeki taşınmazlarının paylı intikali de engellenmiş oldu. (Özel durumlar hariç.)

Yorum yap