Kategori: Tapu

Web Tapu nedir?

2016 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından oluşturulan bir sistem olup, tapu iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayan sistemdir. İlk aşamada …

Aile konut şerhi hakkında

Yargı kararlarına göre, aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekana Aile Konutu denir.. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Oturdukları konutu da birlikte …

Tarım arazilerinde özel durumlar

Eğer taraflar söz konusu parselin imar planı içinde kaldığını beyan ederlerse tapu müdürlüğünce belediye/valiliklerden talep konusu yer ile ilgili; Planı olup olmadığı, Planı varsa kullanım …

Tapu işlemlerinde fotoğraf zorunluluğu

0.07.2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4’üncü maddesi ile; Tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırılması …

Tapumun yerini haritada nasıl görebilirim?

Haritada tapunuzu görmek mi istiyorsunuz?. Aşağıda vereceğim adresten tapunuza ait ada/parsel bilgisi ile il, ilçe ve mahalle/köy bilgisi girilerek haritadan görebilirsiniz. Sorgulama yaptıktan sonra haritadaki …